Ga naar content
Bungalowpark Kastelenhof

Privacy verklaring

Uw Privacy, onze zorg.

Omdat wij de privacy van de bezoekers van onze website respecteren en zorgdragen voor de persoonlijke informatie die u ons versrekt, zullen wij hier vertrouwelijk mee omgaan. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u bijvoorbeeld door het maken van een boeking. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan. Bungalowpark Kastelenhof gebruikt uw persoonsgegevens voor:

* Het afhandelen van uw boeking

* Het verzenden van reclame

* Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten

* Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

* Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens te bewaren voor ons nachtregister en de belastingaangifte. 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

* Uw naam, adres en woonplaats

* geslacht;

* e-mailadres;

* (mobiel) telefoonnummer;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden.

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verkopen wij niet aan derde partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging.

We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Het gebruik van cookies

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website verbeteren. Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit. Wij gebruiken de volgende cookies: 

* Tommy Bookingssupport

* Google Analytics

In- en uitschakelen van cookies

U kunt ervoor kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal wel wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van de mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de hulp pagina van uw browser.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden ook op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt op de gelinkte websites hun privacy verklaring nalezen. 

Uw wettelijke rechten

U mag ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@kastelenhof.nl .

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden doorgevoerd. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.